Image
Image
Image

Permitify blir eget bolag

Permitify blir ett eget bolag då det lämnar företaget Säkerhetsstrategen. ”Jag har bedrivit utveckling av en digital plattform för hantering av risker och arbetstillstånd inom industrin sedan 2020 i mitt konsultbolag”, säger Johan Nylander, grundare av Permitify AB. Nu tar jag nästa steg och knoppar av Permitify för att kunna få ännu mera fokus på utveckling av tjänsten.

Image

Sömlöst samarbete mellan beställare och utförare

Vi tillhandahåller ett verktyg för att hantera riskbedömning och de åtgärder som vidtas för att hantera riskerna. Riskbedömningen görs såväl av beställare och utförare som har olika perspektiv vad gäller riskbilden.
Boka demo nu