Image
Image
Image

En första workshop genomförs

Efter att ha presenterat projektet för regionens innovationsråd beviljades medel för att utveckla Permitify vidare. ”Ytterligare ett kvitto på att vi är på rätt väg. Att få den här bekräftelsen från innovationsrådet känns mycket positivt.” säger Johan Nylander

I samarbete med GRIT AB genomfördes en workshop i Söderhamn där deltagare från tre olika branscher samt entreprenadsidan deltog. Företagen Kraton Chemicals, Rottneros Vallvik samt Ovako Steel tillsammans med maskintillverkaren Valmet definierade processen från det att ett underhållsbehov uppstår till dess att arbetet utförs. ”Det skiljer sig en del åt hur man arbetar med att förbereda, riskbedöma och vidta åtgärder för att säkerställa att arbetena kan utföras säkert. Det finns ändå en grundstruktur som vi tillsammans kunde enas om”, säger Johan Nylander. Utifrån detta processflöde identifierades olika aktiviteter och ansvariga roller hos beställare/industri och utförare av arbete. ”Grunden är nu lagd för att fortsätta digitaliseringsresan”.

.

Image

Sömlöst samarbete mellan beställare och utförare

Vi tillhandahåller ett verktyg för att hantera riskbedömning och de åtgärder som vidtas för att hantera riskerna. Riskbedömningen görs såväl av beställare och utförare som har olika perspektiv vad gäller riskbilden.
Boka demo nu