Image
Image
Image

Permitify beviljas stöd av Bron Innovation

Permitify beviljas stöd av BRON Innovation för att genomföra en innovationssprint. ”Nu tar vi det första steget i utvecklingen av ett digitalt verktyg för hantering av arbetstillstånd. Innovationssprinten ger oss fina möjligheter att bygga vidare på arbetet med processkartläggningen som genomfördes under hösten” säger Johan Nylander

Avtal skrivs mellan Bron Innovation, Permitify och Devize i Juni 2022 om att genomföra en innovationssprint tillsammans. Sprinten kommer att inledas med en workshop, återigen i Söderhamn där Vallviks Bruk, Kraton Chemicals och Valmet kommer att delta.

Image

Sömlöst samarbete mellan beställare och utförare

Vi tillhandahåller ett verktyg för att hantera riskbedömning och de åtgärder som vidtas för att hantera riskerna. Riskbedömningen görs såväl av beställare och utförare som har olika perspektiv vad gäller riskbilden.
Boka demo nu