Image
Image
Image

Permitify får fler delägare

Peter Hildingsson och Linda Hansson-Hildingsson går in som delägare i Permitify. Känns oerhört stimulerande att få in Peter och Linda och bilda ett starkt team. Båda har värdefull kompetens inom just det segment som Permitify spänner över.

Vad var det som gjorde att du, Peter gick in som delägare i Permitify?

Jag tror helt och fullt på detta koncept och dess möjligheter. Eftersom jag själv har lång erfarenhet att skriva tillstånd ser jag möjligheter till förbättring och förenkling med ett digitalt system. Att kunna få allt samlat på ett ställe. Att återanvända mallar för att spara tid. Att direkt kunna få återkoppling av tekniker när jobb är klara genom att de avrapporterar i systemet. Ett kartsystem som visar var andra jobb pågår är också något som är efterfrågat. I mitt nuvarande jobb som HSE Konsult där jag ibland har uppdrag som Bas U ser jag stora möjligheter i Permitify. Att tidigt i projektet få in entreprenörens riskbedömningar och ha de samlat i systemet. Fortsatta arbetsberedningar skickas direkt till Permitify där Bas U godkänner dess riskbedömningar. Jag ser också stora positiva säkerhetsaspekter i den fas där projektet lämnar över till driften.

Du då Linda, varför Permitify?

Jag tror stenhårt på en digitalisering av processen då det kommer underlätta samarbetet mellan underhållsplanering, tekniker, operatörer och tillståndsskrivare. Alla kommer att få en överblick av vilka jobb som är på gång eller pågående. Man kommer också att kunna följa upp arbeten på ett sätt som inte är möjligt med pappershantering.  I och med en koppling mellan underhållssystemet och Permitify kommer vissa moment inte behöver utföras flera gånger, dvs det blir effektivare, säger Linda.

Image

Sömlöst samarbete mellan beställare och utförare

Vi tillhandahåller ett verktyg för att hantera riskbedömning och de åtgärder som vidtas för att hantera riskerna. Riskbedömningen görs såväl av beställare och utförare som har olika perspektiv vad gäller riskbilden.
Boka demo nu