Image
Image
Image

Workshop med användare

Workshop genomfördes i Söderhamn med företagen Vallviks Bruk och Kraton Chemicals. Personal från olika yrkeskategorier deltog. Vi fortsatte att förfina de olika stegen i processflödet som ska leda till ett arbetstillstånd och utförande av arbete i en riskfylld miljö. Devize agerade som processledare. Dagen avslutades med studiebesök på Vallviks bruk för att få en tydligare verklighetsuppfattning om hur arbetsflödet ser ut och i vilken miljö det utförs. Med detta underlag kommer Devize att ta fram en första version av en klickbar prototyp.

Image

Sömlöst samarbete mellan beställare och utförare

Vi tillhandahåller ett verktyg för att hantera riskbedömning och de åtgärder som vidtas för att hantera riskerna. Riskbedömningen görs såväl av beställare och utförare som har olika perspektiv vad gäller riskbilden.
Boka demo nu