Image
Image
Image

Klickbara prototypen testas

Den klickbara prototypen testas och förfinas. Testarna är deltagare från workshopen i Söderhamn som fick olika uppgifter att utföra och utifrån det gjordes bedömningar om användarvänlighet och behov av förbättringar. Feedbacken från industrin har varit övervägande positiv. ”Det känns kul att vi nu kommit så här långt i utvecklingsarbetet och att responsen är så positiv, det ger oss extra energi att komma framåt”, säger Johan Nylander

Image

Sömlöst samarbete mellan beställare och utförare

Vi tillhandahåller ett verktyg för att hantera riskbedömning och de åtgärder som vidtas för att hantera riskerna. Riskbedömningen görs såväl av beställare och utförare som har olika perspektiv vad gäller riskbilden.
Boka demo nu