Image
Image
Image

Prototyp färdigutvecklad

Den digitala klickbara prototypen är färdigutvecklad och överlämnad från Devize till Permitify. ”Vi är jättenöjda med det arbete Daniel på Devize gjort i det här projektet. Resultatet har blivit en produkt som känns enkel, tydlig och lättnavigerad och fått feedback från testarna på industrin. Med den här som underlag har vi en produkt vi kan använda i demonstrationssyfte samtidigt som den är nästa steg i utveckling av en betaversion av Permitify”, säger Johan Nylander

Image

Sömlöst samarbete mellan beställare och utförare

Vi tillhandahåller ett verktyg för att hantera riskbedömning och de åtgärder som vidtas för att hantera riskerna. Riskbedömningen görs såväl av beställare och utförare som har olika perspektiv vad gäller riskbilden.
Boka demo nu