Image
Image
Image

Regionens innovationsråd tror på Permitify

Presentation av Permitify för regionens innovationsråd genomfördes. Efter denna beviljades ytterligare en innovationscheck för den fortsatta utvecklingen. ”Det här känns jättebra säger teamet bakom Permitify.  Innovationschecken hjälper oss framåt och att ta nästa steg, samtidigt är det ytterligare en bekräftelse att man tror på oss.”

Image

Sömlöst samarbete mellan beställare och utförare

Vi tillhandahåller ett verktyg för att hantera riskbedömning och de åtgärder som vidtas för att hantera riskerna. Riskbedömningen görs såväl av beställare och utförare som har olika perspektiv vad gäller riskbilden.
Boka demo nu