Vad vill du göra?  Vi kontaktar dig för att boka en tid för en demo, antingen ett fysiskt möte eller via Teams.


  Vi kommer att spara dina uppgifter och kontakta dig för att höra mer om era behov och hur Permitify skulle kunna hjälpa er verksamhet.


  Jag kontaktar er i egenskap av:*

  Ange dina kontaktuppgifter


  Varför Permitify?

  Skapa egna mallar

  Spara tid och kostnader

  Högre säkerhet vid riskfyllda arbeten

  Mindre administration vid riskfyllda arbeten

  Kompetenser samlade på ett ställe

  Statistik och uppföljning på ett ögonblick


  Image
  Image
  Image

  Teamet bakom Permitify

  Image

  Johan Nylander

  Johan har en bred erfarenhet av arbetsmiljöarbete i företag och organisationer. Han driver sedan 2018 Säkerhetsstrategen som erbjuder utbildning och tjänster inom arbetsmiljö och säkerhet. Johan har sedan 2006 arbetat med samordningsansvar inom industrin.
  johan@permitify.se
  070-208 90 90
  Image

  Linda Hansson Hildingson

  I sin roll som underhållsingenjör utför Linda bland annat analyser för att identifiera och förebygga risker som ett arbete kan medföra. Linda har bakgrund som skyddsombud och arbetsledare inom produktion och därmed även tillståndsskrivning. Linda driver Safe Exit som konsult inom hälsa och säkerhet.
  linda@permitify.se
  070-641 47 57
  Image

  Peter Hildingson

  Image
  Image
  Peter har lång erfarenhet inom arbetsmiljö och hälsa. Som tillståndsskrivare, så kallad Permit Supervisor, på Akzo Nobel hade Peter full insyn i tillståndsförfarandet och såg de möjligheter till förbättring och den förenkling ett digitalt system skulle kunna innebära. Peter driver Safe Exit som konsult inom hälsa och säkerhet.
  peter@permitify.se
  070-598 43 08