För att det ska vara möjligt att samordna de entreprenörer som finns på en arbetsplats är det viktigt att dagligen veta vilka som befinner sig på arbetsplatsen och vilka arbeten de ska utföra. Detta löses till exempel genom att utfärda arbetstillstånd som signeras innan arbetet påbörjas.

En del företag har utvecklat olika typer av verktyg (digitala verktyg och samordningstavlor) för att få en överblick över vilka entreprenörer som finns på arbetsplatsen och var de arbetar.

I samband med upphandling är det lämpligt att ställa krav på entreprenörens arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete när de arbetar på kundföretagets arbetsplats. Krav som är effektiva behöver formuleras så att de inte kan verifieras enbart genom att visa upp pappersdokument som sedan kanske inte följs i praktiken.

Uppföljning av avtalskrav är viktigt för att visa att kundföretaget kontrollerar att lämnad information om arbetsmiljöarbetet stämmer och följs.

Digitala arbetstillstånd på ett effektivt sätt

Image
Image
Permitify har skapats för att åstadkomma en effektivare och säkrare hantering av entreprenörer. Kompetenser, arbetstillstånd, behörigheter och riskanalyser finns samlade på ett ställe.

Teamet bakom Permitify

Image

Johan Nylander

Johan har en bred erfarenhet av arbetsmiljöarbete i företag och organisationer. Han driver sedan 2018 Säkerhetsstrategen som erbjuder utbildning och tjänster inom arbetsmiljö och säkerhet. Johan har sedan 2006 arbetat med samordningsansvar inom industrin.
johan@permitify.se
070-208 90 90
Image

Linda Hansson Hildingson

I sin roll som underhållsingenjör utför Linda bland annat analyser för att identifiera och förebygga risker som ett arbete kan medföra. Linda har bakgrund som skyddsombud och arbetsledare inom produktion och därmed även tillståndsskrivning. Linda driver Safe Exit som konsult inom hälsa och säkerhet.
linda@permitify.se
070-641 47 57
Image

Peter Hildingson

Image
Image
Peter har lång erfarenhet inom arbetsmiljö och hälsa. Som tillståndsskrivare, så kallad Permit Supervisor, på Akzo Nobel hade Peter full insyn i tillståndsförfarandet och såg de möjligheter till förbättring och den förenkling ett digitalt system skulle kunna innebära. Peter driver Safe Exit som konsult inom hälsa och säkerhet.
peter@permitify.se
070-598 43 08