Innovation baserad på lång erfarenhet inom riskhantering

Nuvarande status är en klickbar prototyp som nu ligger till grund för den fortsatta utvecklingen. Fokus har varit på enkelhet med smarta, pedagogiska gränssnitt och symboler som ska göra det lättjobbat i Permitify.

Beställare har ett användargränssnitt för desktop eller som app på mobil och surfplatta eftersom riskbedömning även sker ute på plats. Utförare använder Permitify-appen på sin mobil eller surfplatta.

Utvecklad och testad av branschen

Image
Image

En prototyp finns framtagen som testats av industrier inom stål-, papper- och massa samt kemibranschen med gott resultat. Alla med olika procedurer innan arbete får påbörjas.

Arbete i workshops med deltagare från olika discipliner har deltagit i utvecklingsarbetet. Arbetstillståndsprocessen har definierats och olika behov och önskemål har beskrivits.

Följer utveckling

Permitify uppdateras enligt branschens behov och ändringar i lagen.
Image
Image

Anpassningsbar

Permitify kan anpassas efter företagets behov och olika nivå på krav.